Rekisteriseloste

 

Tällä rekisteriselosteella haluamme kertoa Sinulle (tässä selosteessa “Asiakas”) yksityisyytesi suojasta westbalivillas.com-sivustolla.
 

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Evervisio Oy (markkinointinimi West Bali Villas - Umasari Resort), Mikkelintie 1371, 54800 SAVITAIPALE, puh. +358-40-7301300
Rekisterin nimi: West Bali Villas asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Lisäksi, mikäli asiakassuhde on syntynyt, eli asiakas on hankkinut Evervisio Oy:n tarjoamia majoituspalveluja, asiakkaalle voidaan lähettää vuokraustoimintaan liittyvää sähköistä viestintää.


Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), kieli sekä mahdollisesti mieltymyksiä koskevat tiedot. Tietosisältöön voivat kuulua myös asiakaskohtaiset majoitustiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tietonsa itse esim. huvilavarauksen tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.


Rekisterin suojaus

Uutiskirjeiden lähettämistä varten Evervisio Oy käyttää kansainvälisesti tunnettua ja tietoturvallista uutiskirjeohjelmistoa. 


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

Evervisio Oy / West Bali Villas - Umasari Resort, Mikkelintie 1371, 54800 SAVITAIPALE
Asiakaspalvelun puhelinnumero on +358-40-7301300


Puheluhinnat

Matkapuhelinnumeroon soitettaessa puheluveloitus perustuu soittajan oman puhelinliittymän sopimusehtoihin.